Noble Bank

Okres trwania Lokaty Klasyczny Zysk zależy od preferencji Klienta, może wynosić 1 miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy. Dodatkowo wybierając dłuży okres zamrożenia środków zwiększamy oprocentowanie swojej lokaty. Noble Bank dokonuje kapitalizacji odsetek na zakończenie umowy. Lokata jest automatycznie odnawiana jednak można z tej możliwości zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Bank zapewnia stałą stopę procentową. Zerwanie umowy przed terminem zmienia wartość odsetek do 1,00% w skali roku. Minimalna kwota zamrożona przez usługobiorcę na lokacie to 50 000,00 złotych. Bank nie określa maksymalnej sumy jaka może zostać zdeponowana.

do 2,10%

na 1 mies.

35 zł

zysku z odsetek

20.035 zł

saldo końcowe

Załóż

Powyższe wyliczenia oraz parametry ofert mogą się różnić od oferty banku, tym samym nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. (Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Dokładamy wszelkich starań, aby zestawienie było zawsze aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.